Københavns Skyttecenters Juleskydning - Resultatliste

 
I lighed med tidligere år invitererede Københavns Skyttecenter til en hyggelig konkurrence på pistol den 30. december 2017, hvor vi blandede disciplinerne fra KSF, DSF København og DGI Storkøbenhavn.

Det blev en hyggelig formiddag efter nogle travle juledage. Tak til såvel deltagere, som til de flittige hjælpere, der fik konkurrencen til at forløbe effektivt.

Resultatlisten vil blive offentliggjort snarest.

Vi ser frem til på samme måde at gentage konkurrencen igen her i 2018.

Nu gælder det om at nyde den kommende sæson. 

 

Husk at indsende ønsker om banereservationer.

 

Godt Nytår

Med skyttehilsen
Københavns Skyttecenter

Finn Scheibye